Rhesymau wedi'u cyfyngu

Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42

Esboniad o resymau

  • Yn rhinwedd paragraff vi

    lle mae'r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae'n bwriadu ei gyhoeddi; neu'n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson