Rhesymau wedi'u cyfyngu

Yn rhinwedd paragraff(au) vi, ix o Reol Sefydlog 17.42

Esboniad o resymau

  • Yn rhinwedd paragraff vi

    lle mae'r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae'n bwriadu ei gyhoeddi; neu'n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson

  • Yn rhinwedd paragraff ix

    lle mae unrhyw fater sy'n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod