Grŵp Trawsbleidiol

Cyflyrau Prin, Genetig a Heb Ddiagnosis - Y Bumed Senedd

Disgrifiad

Disgrifiad

 

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Gyflyrau Prin, Genetig a Heb Ddiagnosis

 

Diben

 

Grŵp Trawsbleidiol ar gyfer Cyflyrau Prin, Genetig a Heb Ddiagnosis

er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o gyflyrau prin, genetig a heb ddiagnosis yn y Cynulliad a helpu i sicrhau bod cleifion a theuluoedd y mae’r cyflyrau hyn yn effeithio arnynt yn gallu cael gafael ar ofal a chymorth priodol

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Angela Burns AM

 

Ysgrifennydd: Emma Hughes, Genetic Alliance UK

 

Y cyfarfodydd nesaf

 

Dyddiad:

 

Lleoliad:

 

Amser:

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

 

Aelodau

 • Angela Burns AS
 • Mike Hedges AS
 • Helen Mary Jones AS
 • Emma Hughes - Cynghrair Geneteg y DU
 • Menai Owen-Jones - Pituitary Foundation
 • Professor Angus Clarke - All Wales Medical Genomics Service
 • Profesor Meena Upadhyaya - Ethnic Minority Women in Welsh Healthcare
 • Professor Julian Sampson - Cardiff & Vale UHB
 • Joanne Ferris - Cymdeithas Diwydiant Fferyllol Prydain
 • Sondra Butterworth - Patient representing Thalassaemia / Researcher
 • Angie Contestabile - SENSE
 • Dr Karen Reed - Wales Gene Park
 • Lucia Elghali - Carer representing Fragile X Syndrome
 • Marie James - Carer representing tuberous sclerosis
 • Dr. Graham Shortland - Rare Disease Implementation Group / Consultant Paediatrician
 • Faith Walker - Cardiff Friends of SIckle Cell & Thalassaemia
 • Martin Williams - SWAN UK