Grŵp Trawsbleidiol

Atal Hunanladdiad

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Atal Hunanladdiad

 

Diben

Codi ymwybyddiaeth ac ymgyrchu ar sail draws-bleidiol i lywio newid mewn atal hunanladdiad yng Nghymru.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Lynne Neagle

 

Ysgrifennydd: Samariaid Cymru

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Mawrth 28 Ebrill 2020

 

Amser: 12:20 – 13:20

 

Lleoliad: Ystafelloedd Pwyllgora 1 a 2, Pierhead, Caerdydd Bae

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad 7 Gorffennaf 2020

 

Amser: 12:20 – 13:20

 

Lleoliad: Ystafelloedd Pwyllgora 1 a 2, Pierhead, Caerdydd Bae

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Samariaid Cymru
E-bost:&nbsp;<a href="mailto:l.frayne@samaritans.org">l.frayne@samaritans.org</a>

Ffôn: 02920 222008

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu