Grŵp Trawsbleidiol

Iechyd Menywod

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Iechyd Menywod

 

Diben

 

 

1.    Tynnu sylw at faterion yn ymwneud ag iechyd menywod gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i erthylu, iechyd rhyw, materion gynecolegol eraill a’r menopos.

2.    Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fynediad teg at wasanaethau iechyd menywod ledled Cymru.

3.    Hwyluso partneriaeth well a chydweithredu â

·         Darparwyr y GIG

·         Sefydliadau gwirfoddol sy’n eirioli ar faterion sy’n gysylltiedig ag iechyd menywod

4.    Tynnu sylw at waith ymchwil newydd ac arbenigedd o ran iechyd menywod.

5.    Darparu fforwm agored i aelodau allu codi materion ac archwilio gwaith cydweithredol.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Jenny Rathbone AC

 

Ysgrifennydd: Rachel Clarke

 

Y cyfarfod nesaf

 

 

Dyddiad: Dydd Mercher 12 Chwefror, 2020

 

Amser: 12:00 – 13:30

 

Lleoliad: Ystafell Gynadledda B, Tŷ Hywel

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Rachael Clarke

Aelodau

 • Jenny Rathbone AS
 • Dawn Bowden AS
 • Suzy Davies AS
 • Helen Mary Jones AS
 • Joyce Watson AS
 • Kate Bayliss - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
 • Lesley Blower - Abortion Rights Cardiff
 • Rachael Clarke - British Pregnancy Advisory Service
 • Ro Cutmore - British Pregnancy Advisory Service
 • Dr Amanda Davies - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg
 • Bronwen Davies - Abortion Rights Cardiff
 • Dr Jane Dickson - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
 • Dr Madhusree Ghosh - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
 • Jackie Jones - Wales Assembly of Women
 • Chris Newman - Abortion Rights Cardiff
 • Helen O'Sullivan - Abortion Rights Cardiff
 • Helen Rogers - Royal College of Midwives Wales
 • Vivenne Rose - British Pregnancy Advisory Service
 • Dr Caroline Scherf - Cardiff and the Vale & British Society of Abortion Care Providers
 • Alison Scouller - Abortion Rights Cardiff
 • Dr Olwen Williams - Betsi Cadwaladr Health Board
 • Rhianydd Williams - TUC Cymru
 • Suzanne Williams - Bwrdd lechyd Prifysgol Cwm Taf

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu