Grŵp Trawsbleidiol

Celfyddydau ac Iechyd

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Gelfyddydau ac Iechyd

 

Diben

 

Diben y Grŵp Trawsbleidiol yw codi ymwybyddiaeth o waith y celfyddydau ac iechyd ymhlith Aelodau’r Cynulliad (yn enwedig manteision iechyd a lles ymgysylltu â’r celfyddydau) a gweithio tuag at gyflawni dylanwad gwleidyddol i arwain at bolisi/arfer gorau/cymorth yn y maes hanfodol hwn.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Jayne Bryant AC

 

Ysgrifennydd: Helen Williams

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 13 Mai 2020

 

Amser: 12:30 – 13:30

 

Lleoliad: Ystafelloedd Seminar, Adeilad y Pierhead

 

 

Dyddiad: 15 Gorffennaf 2020

 

Amser: 12:30 – 13:30

 

Lleoliad: Ystafelloedd Seminar, Adeilad y Pierhead

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu