Grŵp Trawsbleidiol

Bwyd - Y Bumed Senedd

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Fwyd

 

Diben

Yng nghyd-destun argyfwng iechyd y cyhoedd ynghylch gordewdra, mae’r grŵp hwn yn cynnig llwyfan ar gyfer trafod yr heriau i gynhyrchwyr, dosbarthwyr a defnyddwyr bwyd. Mae’n deilwng bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn dathlu bwyd da o Gymru ond, i lawer o’n dinasyddion, nid yw hyn braidd byth yn digwydd. Mae Brexit yn tarfu ar y marchnadoedd presennol; mae bwyd wedi’i fewnforio eisoes yn ddrutach ac mae pob senario bosibl yn argoeli’n ddygn i ffermwyr defaid.

Bydd y Grŵp yn trafod yr angen am Gynllun Gweithredu Bwyd er mwyn gwneud y gorau or cyfleoedd a lliniarur bygythiadau syn deillio o Brexit ym maes iechyd y cyhoedd, datblygiad gwledig a threfol a ffyniant economaidd.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Jenny Rathbone

 

Ysgrifennydd: George Watkins

 

Y cyfarfod nesaf

 

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
George Watkins

Aelodau