Grŵp Trawsbleidiol

Busnesau Bach a Chanolig

Disgrifiad

Grŵp Trawsbleidiol ar Fusnesau Bach a Chanolig

 

Diben

Archwilio'r materion sy'n ymwneud â gweithredu a datblygu busnesau bach a chanolig yng Nghymru, a thynnu sylw at y materion hynny, hyrwyddo'r economi busnesau bach a'i heffaith gadarnhaol ar economi a chymunedau ehangach Cymru.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Hefin David

 

Ysgrifennydd: Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 3 Rhagfyr 2019

 

Amser: 12:00 – 14:00

 

Lleoliad: Ystafell Gynadledda 4, Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
F.S.B. Wales

Ffôn: 029 2074 7406

Aelodau