Grŵp Trawsbleidiol

Materion Trawsffiniol

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Faterion Trawsffiniol (Wedi dod i ben)

 

Diben

 

Archwilio materion trawsffiniol sy'n effeithio ar feysydd polisi datganoledig

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Russell George AC

 

Ysgrifennydd: John Pockett

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
John Pockett

Aelodau