Grŵp Trawsbleidiol

Awtistiaeth

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth

 

Diben

 

Mae'r Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth yn fforwm i godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo buddiannau pobl sydd ag anhwylderau ar y sbectrwm awtistig, eu teuluoedd a'u gofalwyr, yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mark Isherwood

 

Ysgrifennydd: Samuel Stone

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 4 Rhagfyr 2019

 

Amser: 12.00-13.30

 

Lleoliad: Ystafelloedd Seminar 1 a 2, Pierhead.

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Meleri Thomas

Ffôn: 02920629316

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu