Grŵp Trawsbleidiol

Plant sy'n Derbyn Gofal

Disgrifiad

 

 

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Blant sy'n Derbyn Gofal

 

Diben

 

Nod y Grŵp Trawsbleidiol ar Blant sy'n Derbyn Gofal yw defnyddio'r adnodd craffu sydd ar gael yn y Cynulliad Cenedlaethol er mwyn helpu i wella safon y gwasanaethau a ddarperir i blant mewn gofal ac unrhyw un sy'n gadael gofal.  Mae'r Grŵp yn cwrdd i drafod gwahanol faterion sy'n bwysig i blant sy'n derbyn gofal yng Nghymru a thrafod goblygiadau o ran polisi.  Mae'r cyfarfodydd hefyd yn gyfle i gynrychiolwyr sefydliadau perthnasol gwrdd ag Aelodau'r Cynulliad i drafod materion sy'n peri pryder mewn cysylltiad â phlant sy'n derbyn gofal.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: David Melding AC

 

Ysgrifennydd: Rhian Williams (Voices from Care) Ffôn: 02920 451431

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Gwener 23 Hydref 2020

 

Amser: 11.00

 

Lleoliad: Zoom

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol  

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Rhian Williams

Aelodau

 • David Melding AS (Cadeirydd)
 • Llyr Gruffydd AS
 • Deborah Jones - Voices from Care
 • Menna Thomas - Barnardo’s
 • Rachel Thomas - Comisiynydd Plant Cymru
 • Rhian Williams - Voices from Care
 • Maria Boffey - Rhwydwaith Maethu Cymru
 • Tom Davies - Cymdeithas y Plant
 • Rev Philip Mangham - Y Gwasanaeth Addysg Catholig
 • Dr Emily Warren - Rhwydwaith Maethu Cymru

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu