Grŵp Trawsbleidiol

Siopau Bach

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Siopau Bach

 

Diben

Sicrhau bod llais siopau bach yn cael ei glywed yn y Cynulliad a sicrhau bod Aelodau'r Cynulliad a gwneuthurwyr polisïau yn ystyried effaith datblygu polisi cyhoeddus ar siopau bach.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Janet Finch-Saunders AC

 

Ysgrifennydd: Edward Woodall (Cymdeithas Siopau Cyfleustra)

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Mercher 22 Ebrill 2020

 

Amser: 12.00 – 13.00

 

Lleoliad: Ystafell Giniawa 1, Tŷ Hywel

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Cymdeithas Siopau Cyfleustra

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu