Eich Aelodau'r Senedd fesul Etholaeth

Caiff Aelodau’r Senedd eu hethol gan bobl Cymru. Maent yn cynrychioli buddiannau’r cyhoedd, yn ogystal ag unigolion sy’n byw o fewn yr etholaeth neu’r rhanbarth maent wedi eu hethol i’w gwasanaethu dros gyfnod eu swydd.

Maent mewn cyswllt cyson â’r cyhoedd naill ai drwy gyfarfodydd, galwadau ffôn neu gymorthfeydd.

Telir cyflog i Aelodau’r Senedd am eu gwaith yn ogystal â lwfansau. Ceir gwybodaeth am y rhain yn y gronfa ddata lwfansau. Rhaid i bob Aelod o'r Senedd Cymru lenwi cofrestr o fuddiannau, sy’n cael ei chyhoeddi gyda phroffil pob Aelod.

Defnyddiwch y lincs isod i ddod o hyd i’ch Aelod o'r Senedd, ac i gael gwybod sut i gysylltu â nhw:

 Aberafan

 Aberconwy

 Alun a Glannau Dyfrdwy

 Arfon

 Blaenau Gwent

 Bro Morgannwg

 • Linc i'r manylion ar gyfer Jane Hutt AS
  Jane Hutt AS

  Bro Morgannwg

  Llafur Cymru

  Y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip

 Brycheiniog a Sir Faesyfed

 • Linc i'r manylion ar gyfer Kirsty Williams AS
  Kirsty Williams AS

  Brycheiniog a Sir Faesyfed

  Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

  Y Gweinidog Addysg

 Caerffili

 Canol Caerdydd

 Castell-nedd

 • Linc i'r manylion ar gyfer Jeremy Miles AS
  Jeremy Miles AS

  Castell-nedd

  Llafur Cymru

  Y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit

 Ceredigion

 Cwm Cynon

 De Caerdydd a Phenarth

 • Linc i'r manylion ar gyfer Vaughan Gething AS
  Vaughan Gething AS

  De Caerdydd a Phenarth

  Llafur Cymru

  Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 De Clwyd

 • Linc i'r manylion ar gyfer Ken Skates AS
  Ken Skates AS

  De Clwyd

  Llafur Cymru

  Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

 Delyn

 Dwyfor Meirionnydd

 Dwyrain Abertawe

 Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

 • Linc i'r manylion ar gyfer Adam Price AS
  Adam Price AS

  Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

  Plaid Cymru

  Arweinydd Plaid Cymru

 Dwyrain Casnewydd

 Dyffryn Clwyd

 Gogledd Caerdydd

 • Linc i'r manylion ar gyfer Julie Morgan AS
  Julie Morgan AS

  Gogledd Caerdydd

  Llafur Cymru

  Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 Gorllewin Abertawe

 • Linc i'r manylion ar gyfer Julie James AS
  Julie James AS

  Gorllewin Abertawe

  Llafur Cymru

  Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

 Gorllewin Caerdydd

 Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

 Gorllewin Casnewydd

 Gorllewin Clwyd

 Gwyr

 Islwyn

 Llanelli

 • Linc i'r manylion ar gyfer Lee Waters AS
  Lee Waters AS

  Llanelli

  Llafur Cymru

  Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

 Merthyr Tudful a Rhymni

 Mynwy

 Ogwr

 Pen-y-bont ar Ogwr

 Pontypridd

 Preseli Sir Benfro

 • Linc i'r manylion ar gyfer Paul Davies AS
  Paul Davies AS

  Preseli Sir Benfro

  Ceidwadwyr Cymreig

  Arweinydd yr Wrthblaid

 Rhondda

 Sir Drefaldwyn

 Torfaen

 Wrecsam

 Ynys Môn

 Not specified

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu