Canlyniadau’r etholiad

Calon Cymru - Llaw'r Senedd

Gallwch ddod o hyd i ganlyniadau holl etholiadau ac is-etholiadau'r Cynulliad Cenedlaethol yn yr adran hon.