Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 8 Hydref 2020 09.15, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Lynne Neagle MS Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden MS Aelod Yn bresennol
Hefin David MS Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Jack Sargeant MS
Jack Sargeant AS Aelod Yn bresennol
Suzy Davies MS Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian MS Aelod Yn bresennol
Laura Anne Jones MS Aelod Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Tanwen Summers Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Sian Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Michael Dauncey Ymchwilydd Yn bresennol
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Masudah Ali Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Yr Athro Sally Holland Tyst Yn bresennol
Jane Houston Tyst Yn bresennol
Sophie Howe Tyst Yn bresennol
Heledd Morgan Tyst Yn bresennol
Aled Roberts Tyst Yn bresennol
Kelly Harris Tyst Yn bresennol
Professor Emma Renold Tyst Yn bresennol
Iestyn Wyn Tyst Yn bresennol
Dr Sarah Witcombe Tyst Yn bresennol
Gwendolyn Sterk Tyst Yn bresennol