Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 28 Chwefror 2012 09.00, Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Flemming Suite, Canolfan Halliwell, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin

Cyswllt:    Abigail Phillips
Dirprwy Glerc: Sarita Marshall
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
William Powell Cadeirydd Yn bresennol
Russell George Aelod Yn bresennol
Bethan Jenkins Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Rhodri Glyn Thomas AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Joyce Watson Aelod Yn bresennol
Abigail Phillips Clerc Yn bresennol
Sarita Marshall Dirprwy Glerc Yn bresennol
Helen Roberts Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Stephen Dubé, Cadeirydd Tyst Yn bresennol
Bleddyn Williams, Aelod Tyst Yn bresennol
Caryl Harris, Aelod Tyst Yn bresennol
Lynn Morris, Aelod Tyst Yn bresennol
Terrence Neil, Aelod Tyst Yn bresennol