Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 9 Mehefin 2020 13.00, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Y Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Lynne Neagle MS Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden MS Aelod Yn bresennol
Hefin David MS Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Jayne Bryant MS
Jayne Bryant MS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Suzy Davies MS Aelod Yn bresennol
Janet Finch-Saunders MS Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian MS Aelod Yn bresennol
Dr David Tuthill Tyst Yn bresennol
Lisa Turnbull Tyst Yn bresennol
Dr Mair Hopkin Tyst Yn bresennol
Simon Jones Tyst Yn bresennol
Kate Heneghan Tyst Yn bresennol
Sarah Stone Tyst Yn bresennol
Stephanie Hoffman Tyst Yn bresennol
Dr Kristy Fenton Tyst Yn bresennol
Dr Liz Gregory Tyst Yn bresennol
Dr Bethan Phillips Tyst Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Tanwen Summers Ail Glerc Yn bresennol
Phil Boshier Ymchwilydd Yn bresennol
Michael Dauncey Ymchwilydd Yn bresennol
Philippa Watkins Ymchwilydd Yn bresennol