Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 4 Mawrth 2020 09.15, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Y Senedd

Cyswllt:    Sarah Beasley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Dai Lloyd AS Aelod Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth AC Aelod Yn bresennol
Jayne Bryant AC Aelod Yn bresennol
Angela Burns AC Aelod Yn bresennol
Lynne Neagle AC Aelod Yn bresennol
David Rees AC Aelod Yn bresennol
Sarah Beasley Clerc Yn bresennol
Claire Morris Ail Glerc Yn bresennol
lowri Jones Dirprwy Glerc Yn bresennol
Amy Clifton Ymchwilydd Yn bresennol
Dr Peter Saul Tyst Yn bresennol
Dr Andrew Goodall Tyst Yn bresennol
Dr Frank Atherton Tyst Yn bresennol
Dr Giri Shankar Tyst Yn bresennol