Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 9 Ionawr 2020 09.15, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Sarah Beasley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Dai Lloyd AC Cadeirydd Yn bresennol
Jayne Bryant AC Aelod Yn bresennol
Angela Burns AC Aelod Yn bresennol
Helen Mary Jones AC Aelod Yn bresennol
Lynne Neagle AC Aelod Yn bresennol
David Rees AC Aelod Yn bresennol
Sarah Beasley Clerc Yn bresennol
Claire Morris Ail Glerc Yn bresennol
lowri Jones Dirprwy Glerc Yn bresennol
Sarah Hatherley Ymchwilydd Yn bresennol
Philippa Watkins Ymchwilydd Yn bresennol
Chris Jennings Tyst Yn bresennol
Amanda Corrigan Tyst Yn bresennol
Janet Wallsgrove Tyst Yn bresennol
Dave Thomas Tyst Yn bresennol
Rhys Jones Tyst Yn bresennol
Erica Hawes Tyst Yn bresennol