Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 18 Mawrth 2020 09.30, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Committee Room 4 - Ty_Hywel

Cyswllt:    Robert Donovan
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Russell George AC Cadeirydd Disgwyliedig
Mohammad Asghar (Oscar) AC Aelod Disgwyliedig
Hefin David AC Aelod Disgwyliedig
Vikki Howells AC Aelod Disgwyliedig
Helen Mary Jones AM Aelod Disgwyliedig
Joyce Watson AC Aelod Disgwyliedig
Robert Donovan Clerc Disgwyliedig
Lara Date Ail Glerc Disgwyliedig
Robert Lloyd-Williams Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Sam Mason Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Phil Boshier Ymchwilydd Disgwyliedig
Francesca Howorth Ymchwilydd Disgwyliedig
Andrew Minnis Ymchwilydd Disgwyliedig
Lucy Morgan Ymchwilydd Disgwyliedig