Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 16 Ionawr 2020 09.15, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Lynne Neagle AC Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
Suzy Davies AC Aelod Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AC Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian AC Aelod Yn bresennol
Debbie Harteveld Tyst Yn bresennol
Will McLean Tyst Yn bresennol
Louise Blatchford Tyst Yn bresennol
Sue Walker Tyst Yn bresennol
Andi Morgan Tyst Yn bresennol
Kate Evan-Hughes Tyst Ymddiheuriadau
Arwyn Thomas Tyst Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Tanwen Summers Ail Glerc Disgwyliedig
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Phil Boshier Ymchwilydd Yn bresennol
Michael Dauncey Ymchwilydd Yn bresennol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu