Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 4 Rhagfyr 2019 09.30, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt:    Marc Wyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mike Hedges AC Cadeirydd Yn bresennol
Andrew RT Davies AC Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
Neil Hamilton AC Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Marc Wyn Jones Clerc Yn bresennol
Elizabeth Wilkinson Ail Glerc Yn bresennol
Andrea Storer Dirprwy Glerc Yn bresennol
Chloe Corbyn Ymchwilydd Yn bresennol
Emily Williams Ymchwilydd Yn bresennol
Matthew Mortlock Tyst Yn bresennol
Emma Giles Tyst Ymddiheuriadau
Mark Jeffs Tyst Yn bresennol