Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 16 Hydref 2019 09.15, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Lynne Neagle AC Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Rhianon Passmore AC yn dirprwyo
Rhianon Passmore AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
Suzy Davies AC Aelod Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AC Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian AC Aelod Yn bresennol
Sean O’Neill Tyst Yn bresennol
Tim Ruscoe Tyst Yn bresennol
Dr Simon Hoffman Tyst Yn bresennol
Dr Phillip Connor Tyst Yn bresennol
Rhian Croke Tyst Yn bresennol
Rhian Thomas Turner Tyst Yn bresennol
Melissa Wood Tyst Yn bresennol
Hannah Wharf Tyst Yn bresennol
Yr Athro Sally Holland Tyst Yn bresennol
Rachel Thomas Tyst Yn bresennol
Tanwen Summers Ail Glerc Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Disgwyliedig
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Sian Thomas Ymchwilydd Yn bresennol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu