Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 18 Gorffennaf 2019 13.15, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Y Senedd

Cyswllt:    Marc Wyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mike Hedges AC Cadeirydd Yn bresennol
Andrew RT Davies AC Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
Neil Hamilton AC Aelod Ymddiheuriadau
Jenny Rathbone AC Aelod Ymddiheuriadau
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Marc Wyn Jones Clerc Yn bresennol
Elizabeth Wilkinson Ail Glerc Yn bresennol
Andrea Storer Dirprwy Glerc Yn bresennol
Annette Millett Ysgrifenyddiaeth Yn bresennol
Chloe Corbyn Ymchwilydd Disgwyliedig
Elfyn Henderson Ymchwilydd Disgwyliedig
Francesca Howorth Ymchwilydd Disgwyliedig
Andrew Minnis Ymchwilydd Disgwyliedig
Katy Orford Ymchwilydd Yn bresennol
Lorna Scurlock Ymchwilydd Disgwyliedig
Holly Tipper Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Lesley Griffiths AS Gweinidog Yn bresennol
Jackie Price Tyst Yn bresennol
Richard Lewis Tyst Yn bresennol
Tom Henderson Tyst Yn bresennol