Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 27 Mawrth 2019 09.15, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Claire Morris
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Dai Lloyd AC Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Yn bresennol
Jayne Bryant AC Aelod Ymddiheuriadau
Angela Burns AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Janet Finch-Saunders AC yn dirprwyo
Janet Finch-Saunders MS Aelod Yn bresennol
Neil Hamilton AC Aelod Yn bresennol
Helen Mary Jones AC Aelod Yn bresennol
Lynne Neagle AC Aelod Yn bresennol
David Rees AC Aelod Yn bresennol
Claire Morris Clerc Yn bresennol
Tanwen Summers Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Hatherley Ymchwilydd Yn bresennol
Rebekah James Ymchwilydd Yn bresennol
Dr Robert Jones Tyst Yn bresennol