Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 31 Ionawr 2019 11.00, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Y Senedd

Cyswllt:    Claire Morris
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Dai Lloyd AC Aelod Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Ymddiheuriadau
Jayne Bryant AC Aelod Yn bresennol
Angela Burns AC Aelod Ymddiheuriadau Substituted by Darren Millar AM
Neil Hamilton AC Aelod Yn bresennol
Helen Mary Jones AM Aelod Yn bresennol
Lynne Neagle AC Aelod Ymddiheuriadau
David Rees AC Aelod Yn bresennol
Tanwen Summers Ail Glerc Yn bresennol
Bethan Kelham Dirprwy Glerc Yn bresennol
Stephen Boyce Ymchwilydd Yn bresennol
Grace Barton Tyst Yn bresennol
Oliver Davies Tyst Yn bresennol
Bethan Evans Tyst Yn bresennol
Kate Cubbage Tyst Yn bresennol