Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 19 Gorffennaf 2018 09.30, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Tŷ Hywel

Cyswllt:    Gareth Price
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Russell George AC Cadeirydd Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Ymddiheuriadau
Vikki Howells AC Aelod Ymddiheuriadau
Mark Isherwood AC Aelod Yn bresennol
Adam Price AC Aelod Yn bresennol
David J Rowlands AC Aelod Yn bresennol
Lee Waters AC Aelod Ymddiheuriadau
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Gareth Price Clerc Yn bresennol
Abigail Phillips Ail Glerc Yn bresennol
Robert Lloyd-Williams Dirprwy Glerc Absennol