Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 19 Ebrill 2018 09.15, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Claire Morris
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Dai Lloyd AC Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Ymddiheuriadau
Jayne Bryant AC Aelod Yn bresennol
Angela Burns AC Aelod Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth AC Aelod Yn bresennol
Caroline Jones AC Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
Lynne Neagle AC Aelod Yn bresennol
Dr Nalda Wainwright Tyst Yn bresennol
Yr Athro Simon Murphy Tyst Yn bresennol
Yr Athro Mark Hanson Tyst Yn bresennol
Sarah Powell Tyst Yn bresennol
Graham Williams Tyst Yn bresennol
Fiona Reid Tyst Yn bresennol
Michelle Daltry Tyst Yn bresennol
Yr Athro Sally Holland Tyst Yn bresennol
Emma Curtis Tyst Yn bresennol
Claire Morris Clerc Yn bresennol
Tanwen Summers Dirprwy Glerc Yn bresennol
Amy Clifton Ymchwilydd Yn bresennol