Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 1 Tachwedd 2011 09.10, Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Senedd

Cyswllt:    Abigail Phillips
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
William Powell Cadeirydd Yn bresennol
Russell George Aelod Yn bresennol
Bethan Jenkins Aelod Yn bresennol
Joyce Watson Aelod Yn bresennol
Abigail Phillips Clerc Yn bresennol
Sarita Marshall Dirprwy Glerc Yn bresennol
Helen Roberts Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Rachel O'Toole ASSS Yn bresennol
Rhodri Glyn Thomas Tyst Yn bresennol
Mike Clark Tyst Yn bresennol
Val Hill Tyst Yn bresennol
Steve Matthews Tyst Yn bresennol
Graham Warlow Tyst Yn bresennol
Gaynor Lougher Tyst Yn bresennol