Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 14 Chwefror 2018 09.30, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Claire Morris
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Dai Lloyd AC Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Yn bresennol
Jayne Bryant AC Aelod Yn bresennol
Angela Burns AC Aelod Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth AC Aelod Yn bresennol
Caroline Jones AC Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
Lynne Neagle AC Aelod Yn bresennol
Sarah Sargent Ail Glerc Yn bresennol
Claire Morris Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gareth Pembridge Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Philippa Watkins Ymchwilydd Yn bresennol