Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 21 Mehefin 2017 09.15, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt:    Gareth Price
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Russell George AC Cadeirydd Yn bresennol
Hannah Blythyn AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AC Aelod Yn bresennol
Mark Isherwood AC Aelod Yn bresennol
Jeremy Miles AC Aelod Yn bresennol
Adam Price AC Aelod Yn bresennol
David J Rowlands AC Aelod Yn bresennol
Gareth Price Clerc Yn bresennol
Robert Lloyd-Williams Dirprwy Glerc Yn bresennol
Ben Stokes Ymchwilydd Yn bresennol
Yr Athro Dylan Jones-Evans Tyst Yn bresennol
Mark Drakeford AS Tyst Yn bresennol
Jo Salway Tyst Yn bresennol
Debra Carter Tyst Yn bresennol
Paul Byard Tyst Yn bresennol
John Brunt Tyst Yn bresennol
Sean Evans Ymchwilydd Disgwyliedig
Andrew Minnis Ymchwilydd Disgwyliedig
Anne Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Jon Tomkinson Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig