Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 23 Mawrth 2017 09.00, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt:    Gareth Price
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Russell George AC Cadeirydd Yn bresennol
Hannah Blythyn AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AC Aelod Yn bresennol
Mark Isherwood AC Aelod Yn bresennol
Jeremy Miles AC Aelod Yn bresennol
Adam Price AC Aelod Ymddiheuriadau
David J Rowlands AC Aelod Yn bresennol
Gareth Price Clerc Yn bresennol
Robert Lloyd-Williams Dirprwy Glerc Yn bresennol
Andrew Minnis Ymchwilydd Yn bresennol
Sean Evans Ymchwilydd Yn bresennol
Anne Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Andrew Morgan Tyst Yn bresennol
Cllr Huw David Tyst Yn bresennol
Roger Waters Tyst Yn bresennol
Yr Athro Stuart Cole Tyst Yn bresennol
Dr Mark Lang Tyst Yn bresennol
Rowland Pittard Tyst Yn bresennol
Mike Hewitson Tyst Yn bresennol
David Beer Tyst Yn bresennol
Sharon Hedges Tyst Yn bresennol
Richard Evans Tyst Yn bresennol
Michael Dauncey Ymchwilydd Disgwyliedig
Ben Stokes Ymchwilydd Disgwyliedig
Robin Wilkinson Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Jon Tomkinson Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig