Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 9 Tachwedd 2016 09.15, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Gareth Price
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Russell George AC Cadeirydd Yn bresennol
Hannah Blythyn AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AC Aelod Yn bresennol
Mark Isherwood AC Aelod Yn bresennol
Jeremy Miles AC Aelod Yn bresennol
Adam Price AC Aelod Yn bresennol
David J Rowlands AC Aelod Yn bresennol
Gareth Price Clerc Yn bresennol
Robert Lloyd-Williams Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Mike Lewis Dirprwy Glerc Yn bresennol
Michael Dauncey Ymchwilydd Disgwyliedig
Sean Evans Ymchwilydd Disgwyliedig
Gregg Jones Ymchwilydd Disgwyliedig
Andrew Minnis Ymchwilydd Disgwyliedig
Ben Stokes Ymchwilydd Yn bresennol
Anne Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Robin Wilkinson Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Jon Tomkinson Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gareth Bullock Tyst Yn bresennol
Rhian Elston Tyst Yn bresennol
Kevin O’Leary Tyst Yn bresennol
Giles Thorley Tyst Yn bresennol