Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 21 Mehefin 2011 09.30, Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt:    Naomi Stocks
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Christine Chapman Cadeirydd Yn bresennol
Russell George Aelod Yn bresennol
Bethan Jenkins Aelod Yn bresennol
William Powell Aelod Yn bresennol
Naomi Stocks Clerc Yn bresennol
Sarita Marshall Dirprwy Glerc Yn bresennol
Joanest Jackson Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol