Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 16 Hydref 2015 10.30, Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe

Cyswllt:    Steve George
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Melding AC Cadeirydd Yn bresennol
Jocelyn Davies AM Aelod Yn bresennol
Paul Davies AC Aelod Yn bresennol
Ann Jones AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Mike Hedges AM
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Eluned Parrott AM Aelod Yn bresennol
Steve George Clerc Yn bresennol
Kayleigh Driscoll Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Kath Thomas Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Robin Wilkinson Ymchwilydd Yn bresennol
Ben Stokes ASSS Disgwyliedig
Graham Winter Ymchwilydd Disgwyliedig
Carwyn Jones AC Tyst Yn bresennol
Manon Antoniazzi Tyst Yn bresennol
Des Clifford Tyst Yn bresennol
Dr Hugh Rawlings CB Tyst Yn bresennol