Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 8 Mawrth 2016 09.00, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Fay Buckle
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Darren Millar AC Cadeirydd Yn bresennol
Mohammad Asghar (Oscar) AC Aelod Yn bresennol
Jocelyn Davies AM Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Sandy Mewies AM Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by David Rees AM
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Aled Roberts AM Aelod Yn bresennol
David Rees AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Gareth Bullock Tyst Yn bresennol
James Price Tyst Yn bresennol
Fay Buckle Clerc Disgwyliedig
Meriel Singleton Clerc Yn bresennol
Leanne Hatcher Ail Glerc Disgwyliedig
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol
Joanest Varney-Jackson Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Gerallt Roberts Ysgrifenyddiaeth Disgwyliedig
Gemma Gifford Ysgrifenyddiaeth Disgwyliedig
Huw Vaughan Thomas Archwilydd Cyffredinol Cymru Yn bresennol
Mark Jones Archwilio Cymru Yn bresennol
Mike Usher Archwilio Cymru Yn bresennol