Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 8 Rhagfyr 2015 09.00, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Fay Buckle
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Darren Millar AC Cadeirydd Yn bresennol
Mohammad Asghar (Oscar) AC Aelod Yn bresennol
Jocelyn Davies AM Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Alun Ffred Jones AC yn dirprwyo
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Sandy Mewies AM Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Aled Roberts AM Aelod Yn bresennol
Andrew RT Davies AM Aelod Disgwyliedig
Alun Ffred Jones AM Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Fay Buckle Clerc Yn bresennol
Leanne Hatcher Ail Glerc Disgwyliedig
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol
Joanest Varney-Jackson Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Huw Vaughan Thomas Archwilydd Cyffredinol Cymru Yn bresennol
Mike Usher Archwilio Cymru Yn bresennol
m , Archwilio Cymru Yn bresennol
Nick Tyldesley Comisiynydd Safonau Yn bresennol
Owen Evans Tyst Yn bresennol
John Howells Tyst Yn bresennol
Christopher Munday Tyst Yn bresennol
James Price Tyst Yn bresennol