Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 13 Mawrth 2015 09.30, Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt:    Steve George
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Melding AC Cadeirydd Yn bresennol
Jocelyn Davies AM Aelod Yn bresennol
Paul Davies AC Aelod Yn bresennol
Ann Jones AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Lynne Neagle AM
Lynne Neagle AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Eluned Parrott AM Aelod Yn bresennol
Carwyn Jones AC Tyst Yn bresennol
Bethan Webb Tyst Yn bresennol
Peter Kennedy Tyst Yn bresennol
Steve George Clerc Yn bresennol
Kayleigh Driscoll Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Kath Thomas Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Graham Winter Ymchwilydd Yn bresennol