Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 15 Gorffennaf 2014 09.00, Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Steve George
Deputy Clerk: Kayleigh Driscoll
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
William Powell AM Cadeirydd Yn bresennol
Russell George AC Aelod Yn bresennol
Bethan Jenkins AC Aelod Yn bresennol
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Steve George Clerc Yn bresennol
Kayleigh Driscoll Dirprwy Glerc Yn bresennol
Kath Thomas Dirprwy Glerc Yn bresennol
Helen Roberts Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol