Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 4 Chwefror 2014 09.00, Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Steve George
Deputy Clerk: Kayleigh Driscoll
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
William Powell Cadeirydd Yn bresennol
Russell George Aelod Yn bresennol
Bethan Jenkins Aelod Yn bresennol
Joyce Watson Aelod Yn bresennol
Steve George Clerc Yn bresennol
Kayleigh Driscoll Dirprwy Glerc Yn bresennol
Kath Thomas Dirprwy Glerc Yn bresennol
Matthew Richards ASSS Yn bresennol
Helen Roberts Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig