Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 8 Hydref 2013 09.00, Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Steve George
Deputy Clerk: Kayleigh Driscoll
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
William Powell Cadeirydd Yn bresennol
Russell George Aelod Yn bresennol
Bethan Jenkins Aelod Yn bresennol
Joyce Watson Aelod Yn bresennol
Steve George Clerc Yn bresennol
Kayleigh Driscoll Dirprwy Glerc Yn bresennol
Kath Thomas Dirprwy Glerc Yn bresennol
Helen Roberts Cynghorydd Cyfreithiol Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Matthew Richards Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Philippa Watkins Ymchwilydd Yn bresennol
Helen Missen Tyst Yn bresennol
Suzannah Humphrey Tyst Yn bresennol
Dr Robin Glaze Tyst Yn bresennol
Mark Drakeford AS Tyst Yn bresennol
Dr Sarah Watkins Tyst Yn bresennol
Jo Jordan Tyst Yn bresennol