Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 16 Mai 2023 09.00, Y Pwyllgor Busnes

Lleoliad:   Tŷ Hywel

Cyswllt:    Graeme Francis
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Rt. Hon. Elin Jones MS Cadeirydd Yn bresennol
Lesley Griffiths MS Aelod Yn bresennol
Darren Millar MS Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian MS Aelod Yn bresennol
Graeme Francis Clerc Yn bresennol
Yan Thomas Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jane Dodds MS Gwestai Yn bresennol
David Rees MS Gwestai Ymddiheuriadau
Manon Antoniazzi Swyddog Yn bresennol
Siwan Davies Swyddog Yn bresennol
Julian Luke Swyddog Yn bresennol
Bethan Davies ASSS Yn bresennol
Gwion Evans Swyddog Disgwyliedig
Helen Carey Swyddog Disgwyliedig
Siân Wilkins Swyddog Disgwyliedig