Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 16 Chwefror 2023 09.30, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt:    Robert Donovan
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Paul Davies MS Cadeirydd Ymddiheuriadau
Vikki Howells MS Cadeirydd dros dro Yn bresennol
Hefin David MS Aelod Ymddiheuriadau
Luke Fletcher MS Aelod Yn bresennol
Samuel Kurtz MS Aelod Yn bresennol
Sarah Murphy MS Aelod Yn bresennol
Robert Donovan Clerc Yn bresennol
Lara Date Ail Glerc Yn bresennol
Evan Jones Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Gruffydd Owen Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Sara Moran Ymchwilydd Yn bresennol
Katy Orford Ymchwilydd Yn bresennol
Ben Stokes Ymchwilydd Yn bresennol
Gareth David Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Angela Jones Tyst Yn bresennol
Eryl Powell Tyst Yn bresennol
Pauline Batty Tyst Yn bresennol
Elaine Hindal Tyst Yn bresennol
Kelly Small Tyst Yn bresennol
Dr Amanda Squire Tyst Yn bresennol
Ceriann Tunnah Tyst Yn bresennol