Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 14 Rhagfyr 2022 09.30, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Robert Donovan
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Paul Davies AS Cadeirydd Yn bresennol
Hefin David AS Aelod Yn bresennol
Luke Fletcher AS Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AS Aelod Yn bresennol
Samuel Kurtz AS Aelod Yn bresennol
Sarah Murphy AS Aelod Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Lara Date Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Aled Evans Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Masudah Ali Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Elfyn Henderson Ymchwilydd Yn bresennol
Katy Orford Ymchwilydd Yn bresennol
Gruffydd Owen Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Lorna Scurlock Ymchwilydd Disgwyliedig