Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 6 Rhagfyr 2022 09.00, Y Pwyllgor Busnes

Lleoliad:   Tŷ Hywel

Cyswllt:    Graeme Francis
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Gw. Anrh. Elin Jones AS Cadeirydd Yn bresennol
Lesley Griffiths AS Aelod Yn bresennol
Darren Millar AS Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Russell George AS Aelod Disgwyliedig
Siân Gwenllian AS Aelod Yn bresennol
Graeme Francis Clerc Yn bresennol
Yan Thomas Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jane Dodds AS Gwestai Ymddiheuriadau
David Rees AS Gwestai Yn bresennol
Manon Antoniazzi Swyddog Yn bresennol
Siwan Davies Swyddog Yn bresennol
Siân Wilkins Swyddog Yn bresennol
Julian Luke Swyddog Yn bresennol
Helen Carey Swyddog Yn bresennol
Gwion Evans Swyddog Disgwyliedig