Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 15 Tachwedd 2022 08.45, Y Pwyllgor Busnes

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Cyswllt:    Graeme Francis
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Gw. Anrh. Elin Jones AS Cadeirydd Yn bresennol
Lesley Griffiths AS Aelod Yn bresennol
Darren Millar AS Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian AS Aelod Yn bresennol
Graeme Francis Clerc Yn bresennol
Yan Thomas Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jane Dodds AS Gwestai Yn bresennol
David Rees AS Gwestai Yn bresennol
Manon Antoniazzi Swyddog Yn bresennol
Siwan Davies Swyddog Yn bresennol
Julian Luke Swyddog Yn bresennol
Helen Carey Swyddog Yn bresennol
Matthew Richards Swyddog Yn bresennol
Richard Thomas Swyddog Yn bresennol
Tom Jackson Swyddog Yn bresennol
Siân Wilkins Swyddog Absennol
Gwion Evans Swyddog Disgwyliedig