Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 11 Gorffennaf 2022 14.00, Y Pwyllgor Deisebau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt:    Gareth Price
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jack Sargeant MS Cadeirydd Yn bresennol
Luke Fletcher MS Aelod Yn bresennol
Joel James MS Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Altaf Hussain MS
Buffy Williams MS Aelod Yn bresennol
Gareth Price Clerc Yn bresennol
Mared Llwyd Ail Glerc Disgwyliedig
Kayleigh Imperato Dirprwy Glerc Yn bresennol
Samiwel Davies Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Altaf Hussain MS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Cheney Hamilton Tyst Yn bresennol
Professor Abigail Marks Tyst Yn bresennol
Louisa Neale Tyst Yn bresennol
Will Stronge Tyst Yn bresennol