Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 8 Mehefin 2022 09.00, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Helen Finlayson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Russell George AS Cadeirydd Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth AS Aelod Yn bresennol
Gareth Davies AS Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AS Aelod Yn bresennol
Jack Sargeant AS Aelod Yn bresennol
Joyce Watson AS Aelod Ymddiheuriadau
Helen Finlayson Clerc Yn bresennol
Claire Morris Ail Glerc Yn bresennol
Lowri Jones Dirprwy Glerc Yn bresennol
Philippa Watkins Ymchwilydd Yn bresennol
Yr Athro Amanda Kirby Tyst Yn bresennol
Yr Athro Anita Thapar Tyst Yn bresennol