Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 26 Mai 2022 10.05, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Robert Donovan
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Paul Davies AS Cadeirydd Yn bresennol
Hefin David AS Aelod Yn bresennol
Luke Fletcher AS Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AS Aelod Yn bresennol
Samuel Kurtz AS Aelod Yn bresennol
Sarah Murphy AS Aelod Yn bresennol
Robert Donovan Clerc Yn bresennol
Lara Date Ail Glerc Yn bresennol
Robert Lloyd-Williams Dirprwy Glerc Yn bresennol
Aled Evans Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Rhun Davies Ymchwilydd Disgwyliedig
Isobel Pagendam Ymchwilydd Yn bresennol
Gareth David Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Steffan Evans Tyst Yn bresennol
Shavanah Taj Tyst Yn bresennol
Leighton Jenkins Tyst Yn bresennol
Llŷr ap Gareth Public Yn bresennol
Professor Mark Shucksmith Tyst Yn bresennol
Ceri Cunnington Tyst Yn bresennol
Chris Noice Tyst Yn bresennol
Jackie Blackwell Tyst Yn bresennol
Deborah Hann Tyst Yn bresennol