Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 24 Mai 2022 09.00, Y Pwyllgor Busnes

Lleoliad:   Tŷ Hywel

Cyswllt:    Graeme Francis
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Gw. Anrh. Elin Jones AS Cadeirydd Yn bresennol
Lesley Griffiths AS Aelod Yn bresennol
Darren Millar AS Aelod Ymddiheuriadau
Russell George AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Siân Gwenllian AS Aelod Ymddiheuriadau
Llyr Gruffydd AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
David Rees AS Gwestai Yn bresennol
Jane Dodds AS Gwestai Yn bresennol
Graeme Francis Clerc Yn bresennol
Yan Thomas Dirprwy Glerc Yn bresennol
Manon Antoniazzi Swyddog Yn bresennol
Siwan Davies Swyddog Yn bresennol
Siân Wilkins Swyddog Yn bresennol
Julian Luke Swyddog Yn bresennol
Gwion Evans Swyddog Yn bresennol
Helen Carey Swyddog Yn bresennol
Aled Ap Neill Swyddog Disgwyliedig